Program


"Pannónia is ontja a szép dalokat" - Bognár Szilvia és Kónya István előadói estje

"Pannónia is ontja a szép dalokat" - Bognár Szilvia és Kónya István előadói estje

Magyar költészet napja a Hagyományok Házában
Vendég: Bede Péter és Galán Géza

„….Azért a dal lantkísérettel (azt hiszem) minden másnál  örvendetesebb,
  mert a szónak annyi bájat és erőt ad, hogy az már önmaga egy csoda.”
 Castiglione : Az  Udvaronc c. könyvéből (1528) 

Korábbi századaink nép- és műköltészetének javából válogatunk e jeles alkalomra. Az énekelt költészet szépségeit Janus Pannonius, Tinódi, Wathay, Balassi, Csokonay költeményein, illetve Petőfi Sándor folklorizálódott sorain keresztül mutatjuk be. Népköltészeti válogatásunk műfajilag igen sokszínű, szerepel benne egyházi népének, zsoltár, ballada, szerelmi- és virágének, mulattató, lakodalmi és szokásdal. Köztük bőven találunk olyanokat, amelyeket korabeli, írásos forrásokban (Peer-, Paix-, Kájoni-, Vietorisz-kódex, 17. századi kéziratos énekeskönyvek, Vásárhelyi Daloskönyv, zsoltárgyűjtemények, Pálóczi H. Á.: Énekes poézis… stb.) is fellelhetünk.

Bognár Szilvia (ének)
Kónya István (lant)

Vendég: 

Bede Péter (furulya)
Galán Géza (vers)

Ajánló


Balt Orient - Diószegi László és Könczei Árpád koreográfiái

Előadásunk alapját a Székelyföldi Legendárium képezi, amely közel 180 legendát és mondát tartalmaz.…

A Magyar Állami Népi Együttes alkotóinak régi álma valósult meg, amikor Nikola Parov…