Program


Maros Művészegyüttes - Tegnap a Gyimesben jártam - Határtalan Táncfőváros

Maros Művészegyüttes - Tegnap a Gyimesben jártam - Határtalan Táncfőváros

Határtalan táncfőváros
Határon túli hivatásos néptáncegyüttesek fesztiválja
Maros Művészegyüttes – Tegnap a Gyimesben jártam
 több

Előadásunkban Erdély több szórványvidékeinek táji tagoltságát és sokszínűségét mutatjuk be csodálatos, egyedi néptáncok és népdalok segítségével. Erdélyben a magyarok és románok a történelem folyamán sajátos vonásaikat megőrizve, de egymással szoros kölcsönhatásban fejlesztették ki ezt a rendkívül gazdag népi kultúrát és népszokásokat. Az együtt élő népek kölcsönhatása vidékenként különböző módon érvényesült s ez nem csak a nép tudatában hanem viseletében, táncában és zenéjében is érezhető.
Folklór összeállításunkban nagyobb részt gyimesi, de szilágysági, eleki és vajdaszentiványi vidékek táncait is feldolgozzuk, segítve a vidékek múltjának népszerűsítését.  A vegyes lakosságú Gyimesen sok olyan kis faluval, néhány száz településsel találkozunk, melyben magyarok és románok élnek együtt. Elkülönülésüket néhol megőrizték, másutt teljesen egybeolvad kultúrájuk. A gyimesi csángók népviselete majdnem megegyezik a román népviselettel viszont földrajzi és etnikai elszigeteltségük folytán, a magyarság legrégibb kultúrájú népcsoportját alkotják. Ők a régi székely tánczene leghívebb őrzői, s a táncaik sokfélesége tekintetében kiemelkednek a magyar népcsoportok közül.
Érdekes témát boncolgat  a ,,Tegnap a Gyimesbe jártam’’ című előadásunk a szórvány falvainak gazdag folklórkincsét bemutatva egy egyedi archaikus világot tár elénk. A Maros Művészegyüttes nagy hangsúlyt fektet a szórványmagyarság népi kultúrájának felfedezésére és népszerűsítésére, ezzel lehetőséget adva a néptánc és népzene kedvelőinek megismerni ezen kiemelkedő táncokat.

Varga János és Sára Ferenc műsora

Zenekarvezető:     Moldován-Horváth István
Tánckarvezetők:     Nagy Levente-Lehel és Törzsök Zsuzsánna
Énekel:     Kásler Magda
Igazgató:     Barabási Attila Csaba